Skip to content
WWFT

Wet ter voorkoming Witwassen en Financieren Terrorisme (WWFT) en De Wet Melding Ongebruikelijk Transacties

U heeft in verleden misschien ooit wel iets gehoord over de bovenstaande wetten. Maar in het dagelijkse leven zal u er niet mee te maken krijgen. Wat u echter niet weet is dat verschillende organisaties zoals banken en overige financiële instellingen, maar ook wij als administratiekantoor de wettelijke verplichting hebben om een controle uit te voeren op de naleving van deze wetten.

Gelukkig hebben wij tot nu toe nog nooit iets aangetroffen waardoor wij een melding hebben moeten maken bij de toezichthouder op ongebruikelijke transacties.

Deze wetten worden in 2021 nog verder aangescherpt en er bestaat dan ook de kans dat wij en u hiermee te maken krijgen. En dan met name als u nog veel contant geld ontvangt en uitgeeft. Tot op heden is het zo dat wij een ongebruikelijke contante betaling van boven de € 10.000,- moeten melden bij de Belastingdienst en toezichthouder op Ongebruikelijke transacties.

Met ingang van 2021 komt er een verbod op alle contante betalingen boven de € 3.000,- Dit betekent dat als u een contante betaling ontvangt of een contante betaling verricht, wij dit verplicht moeten melden bij de toezichthouder op ongebruikelijke transacties en dat wij voor dit soort transacties geen beroep meer kunnen doen op de geheimhoudingsplicht.

Voor u betekent het dat u bij betalingen boven de € 3.000,- altijd een cliëntenonderzoek moet instellen. Dat wil zeggen dat u minimaal de volgende gegevens moet vastleggen. Adres en woonplaats en kopie van een geldig ID-bewijs van de klant. Bij zakelijke klanten dient u ook de inschrijving van de Kamer van Koophandel te controleren. Deze gegevens moeten wij dan weer doorgeven aan de toezichthouder. En deze gaat dan beoordelen of verder onderzoek nodig is. Zodra een melding is gedaan van een dergelijke transactie bent u zelf vrijgepleit van boetes etc. mocht er blijken dat er sprake is van witwassen etc.

Heeft u veel contante betalingen dan willen wij graag met u in 2020 kijken op welke manier wij, samen met u, de bedrijfsvoering zo kunnen inrichten zodat u en wij niet steeds geconfronteerd worden met de verplichtingen die voortvloeien uit deze wet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een Pinautomaat of een betaalsystemen als iDEAL.

Bij contante betalingen dient u vanaf 2021, voor zover u dit nog niet doet, een kasboek bij te gaan houden. Het bijhouden van een kasboek kan digitaal maar het is nog beter om een handgeschreven kasboek bij te houden. Een Excel versie kunt u bij ons opvragen. Als administratiekantoor dienen wij de kas minimaal 1 keer per jaar fysiek te controleren. Dat wil zeggen dat wij moeten controleren of het kasboek overeenkomt met het werkelijk aanwezig contante geld in de kas. Ons advies is dan ook als u nog geen kasboek bijhoudt om hier met ingang van 1 januari 2020 mee te starten.

Van de overige maatregelen ligt de controle in hoofdzaak bij banken en andere financiële instellingen.

 

Weet je dat je je boekhouding al vanaf 55,- per maand aan ons kunt uitbesteden?
En ook nog eens het eerste jaar een aantrekkelijke overstapkorting ontvangt?

Bekijk hier onze voordelige tarieven voor beginnende en bestaande ondernemingen.

Terug naar blog overzicht