Skip to content
Energie aanbieding voor ZZP’ers

Nieuwe BTW-regels E-commerce leveringen binnen de EU

Met ingang van 2021 veranderen de regels voor afstandsverkopen aan particulieren binnen de EU. Dit om de regelgeving makkelijker te maken. En om iedereen binnen de EU gelijke kansen te geven. En om de ondernemers beter te beschermen tegen concurrentie van buiten de EU.

Met ingang van 2021 is men als leverancier verplicht om het BTW-tarief toe te passen van het land waaraan de dienst of product geleverd wordt. Wel geldt er drempelbedrag € 10.000,-. Blijft men daaronder dan mag men het tarief toepassen van het land waaruit de levering wordt verricht.  Dus voor ondernemers die in Nederland gevestigd zijn en die onder de drempel van € 10.000,- aan leveringen aan particulieren in buitenland, maar binnen de EU dan blijven de Nederlandse BTW-tarieven van toepassing.

Is het bedrag aan afstandsverkopen hoger dan € 10.000,- dan moet de ondernemer in principe de omzetbelasting af te dragen in het land waaraan de dienst of product wordt geleverd. En moet men zich daar dan ook inschrijven als ondernemer. Dit laatste brengt veel extra administratief werk met zich mee.  Daarvoor is de  MOSS (Mini One-Stop-Shop) regeling ingevoerd. Deze regeling wordt ook verder uitgebreid. De MOSS regelt dat ondernemers zich niet veel landen als ondernemer moeten inschrijven. Zij kunnen de omzetbelasting die zij moeten afdragen, dan via de Belastingdienst in eigen land afdragen. Zodat de diverse Belastingdiensten het weer onderling met elkaar kunnen afrekenen.

Wel of geen gebruik maken van de drempel regeling

Ondernemers die onder het drempelbedrag blijven mogen nog het omzetbelastingtarief in rekening brengen van het land van waaruit de dienst of product wordt geleverd. Dit is echter niet verplicht. Ook als men onder de drempel blijft kan men gebruik maken van MOSS-regeling. Dit kan voordelig zijn als men vooral klanten heeft in een land waar het tarief van de omzetbelasting lager is.

Complicatie voor administratie en boekhouding

Als men boven de drempel komt en/of gebruik gaat maken van de MOSS-regeling. Is men verplicht om de tarieven voor omzetbelasting toe te passen van land waaraan de levering wordt verricht. Dit betekent dat de administratie en boekhouding zodanig ingericht moet worden dat men alle tarieven van de omzetbelasting van alle landen moet kunnen verwerken in de webshop en boekhouding. Vooral voor webwinkels zal dit een flinke klus worden. Het is daarom verstandig om als het nodig is hier vroeg mee te beginnen.

Regels voor leveringen aan andere ondernemers binnen de EU

Voor goederen en diensten die u levert aan andere ondernemers in het buitenland en aan andere ondernemers binnen de EU verandert er niets. Wel moet u nog steeds een ICP-aangifte indienen voor de leveringen.  Voor leveringen buiten de EU verandert er ook niets.

Beschermende maatregelen tegen concurrentie van buiten EU

Om ondernemers in de EU te beschermen tegen ondernemers uit landen buiten de EU worden er ook maatregelen genomen.  Met de huidige wetgeving is het zo ingericht dat particulieren die een aankoop buiten de EU doen, hierover geen omzetbelasting en invoerrechten hoeven te betalen als men de aankoop onder het drempelbedrag blijft. Dit verandert met ingang van 2021. De drempel wordt dan afgeschaft en dat betekent dat vanaf 2021 particulieren bij aankopen buiten de EU (zoals ali.pay) over deze aankopen omzetbelasting en indien van toepassing invoerrechten moeten betalen.

Koopt u zelf als particulier producten buiten de EU dan adviseren wij omdat niet meer te doen. Maar om de aankopen als ondernemer aan te schaffen.

 

Weet je dat je je boekhouding al vanaf 55,- per maand aan ons kunt uitbesteden?
En ook nog eens het eerste jaar een aantrekkelijke overstapkorting ontvangt?

Bekijk hier onze voordelige tarieven voor beginnende en bestaande ondernemingen.

Terug naar blog overzicht