Skip to content
Bedrijfsruimte in eigen woning.

Bedrijfsruimte in de eigen woning

Basisvoorwaarden.

 • Je bent volledig eigenaar van de woning
 • Je partner is volledig eigenaar van de woning
 • Jij en je partner zijn eigenaar van de woning en de woning behoort tot de algehele of beperkte gemeenschap van goederen.

Er zijn dan drie mogelijkheden.

 1. Pand in volledige privé-eigendom
 2. Pand is volledig bedrijfsvermogen
 3. Het pand wordt fiscaal opgedeeld in een privé en zakelijk deel.

Om te bekijken welke kosten je kunt opvoeren als bedrijfskosten kan je het volgende hulpmiddel gebruiken van de Belastingdienst.

https://www.Belastingdienst.nl/rekenhulpen/werkruimte/

Pand is volledig bedrijfsvermogen.

 1. De hypotheek en waarde van de woning komen op de balans te staan
 2. Je mag (moet) afschrijven op pand tot een waarde van 50% van de WOZ-waarde bij aankoop
 3. Alle kosten mag men opvoeren als bedrijfskosten. Dus ook de bouwkosten
 4. Elk jaar krijgt men een bijtelling voor privé gebruik, dat is vast percentage van de WOZ Waarde van de woning. Het eigen woning forfait
 5. De kosten voor onderhoud, hypotheekrente zijn aftrekbaar. Maar de jaarlijkse kosten voor elektra, water niet
 6. Bij verkoop of als je stopt met de onderneming moet je afrekenen met de Belastingdienst. Dat wil zeggen dat je het verschil met de economische waarde en de balanswaarde wordt gezien als winst uit onderneming.

Voorbeeld je koopt een huis voor € 400.000,- na 5 jaar is deze afgeschreven tot € 350.000.- En de economische waarde als je stopt met de onderneming is dan € 450.000,- . Je hebt dan een winst behaald van € 100.000,- (450.000 – 350.000) deze winst wordt dan gezien als extra belastbare winst. Deze winst wordt belast in het hoogste tarief.

Overigens zijn er wel fiscale mogelijkheden om het dan lager te krijgen. Bijvoorbeeld door het aankopen van een lijfrenteverzekering. Of door middeling.

Maar de kans is groot dat er als je stopt er een flinke belastingaanslag komt. Wat niet zo erg is als het pand verkocht wordt. Maar als je in het pand wil blijven wonen moet je daarvoor wel een reserve opbouwen.

Opsplitsing van het pand in een privé en zakelijk deel.

Bedrijfsruimte moet een eigen ingang en toiletvoorziening hebben.

De administratieve opsplitsing moet plaatsvinden bij aankoop of in gebruik name van het pand.

 • Het bedrijfsgedeelte van het pand komt op de balans van de onderneming. En valt in Box 1 in onder winst uit onderneming
 • Het privé gedeelte wordt behandeld als inkomsten uit eigenwoning. Zoals je gewend bent met de huidige eigenwoning
 • De waarde van het pand en de hypotheek wordt opgesplitst in een zakelijk en privé deel Dit gaat op basis de verhouding in oppervlakte tussen privé deel en het zakelijke deel van het pand
 • Je kunt de jaarlijkse kosten van het pand verdelen tussen privé en zakelijk
 • Als je stopt met de onderneming of als het pand verkoopt betaal je belasting over de winst die wordt behaald op het bedrijfsgedeelte van het pand.

Het pand is volledig privé-eigendom

De kosten van de werkruimte zijn niet aftrekbaar. Er is echter een uitzondering als het gaat om een zelfstandige ruimte. Er sprake van een zelfstandig ruimte als de werkruimte beschikt over een eigen ingang en sanitaire voorziening. (toiletvoorziening). Het principe waar hiervoor geldt is dat je de ruimte moet kunnen verhuren aan een derden. En dat klanten of een huurder geen gebruik hoeft te maken van het privé gedeelte van de woning. De ruimte is volledig in gebruik voor de onderneming. Dus geen privébezittingen opslaan in de werkruimte.

Daarnaast gelden er nog aanvullende regels.

 • Je moet minimaal 30% van je totale inkomsten verdienen in de werkruimte en
 • Je verdient minimaal 70% van je inkomen in of vanuit de werkruimte en
 • Je voldoet aan het urencriterium (voor de zelfstandige aftrek).

Voorbeeld: een klussenbedrijf zal nooit voldoen aan de 30% regel. Immers de werkzaamheden die men kan factureren zullen nooit voor 30% plaatsvinden in de werkruimte in de eigen woning, maar op het adres van de klant.

Hoe bepaal ik mijn keuze?

Let op welke keuze je ook maakt, Als de keuze is gemaakt en is vastgelegd dan kan je dat later niet meer veranderen. Pas als de onderneming stopt of als je het pand verkoopt vervalt de keuze die je heeft gemaakt.

Welke keuze is verstandig? En wat moet je meenemen in je keuze?

 • Met de huidige belastingregels heb je nog nauwelijks voordeel als je op en na AOW-leeftijd stopt met werken. De belastingtarieven voor AOW-gerechtigden zijn nagenoeg gelijk aan die van niet AOW-gerechtigden. Je betaalt alleen geen premie voor de AOW
 • Als ik nu ga gebruik maak van extra belastingvoordelen, kan ik als ik stop met werken de extra hoge belastingaangifte wel betalen
 • Wil ik het pand later verkopen als ik stop met werken
 • Wat voor gevolgen heeft het voor mijn erfgenamen. Zij moeten dan ook belasting betalen over de winst die wordt gemaakt en dat kan hoger zijn als er op het pand is afgeschreven.

Het is niet te zeggen welke keuze het beste is.  Het is meer welke keuze past het beste bij je.

Wil je snel belastingvoordeel of heb je dat nodig. Of wil je later niet geconfronteerd worden met een hoge aanslag als je stopt met werken of als je het pand verkoopt.

 

Weet je dat je je boekhouding al vanaf 55,- per maand aan ons kunt uitbesteden?
En ook nog eens het eerste jaar een aantrekkelijke overstapkorting ontvangt?

Bekijk hier onze voordelige tarieven voor beginnende en bestaande ondernemingen.

Terug naar blog overzicht